محمد حسن فخرالدین جوجیتسو کار قم مقام سوم کشور در مسابقات جوجیتسو جام ایران سرافراز را کسب کرد و نشان برنز را بر گردن آویخت