کسب مقام‌سوم‌کشور و نشان برنز توسط جودوکار با اخلاق محمدعلی نقی پور در مسابقات جودو قهرمانی کم بینایان کشور را خدمت ایشان و جامعه ورزشی استان و همچنین مربی زحمتکشش استاد وکیلی تبریک‌عرض میکنیم .