جودو قم

برگزاری مسابقات انتخابی تیم نوجوانان و جوانان استان قم در سالن شهید زین الدین برگزار شد و در پایان از نفرات برتر هر وزن با اهدا حکم و جوایز ارزنده تجلیل به عمل آمد.

همچنین در مجموع نتایج بدست آمده تیم های برتر به شرح ذیل می باشند

در رده سنی نوجوانان:

مقام اول تیمی، باشگاه امامزاده سید معصوم مقام

مقام دوم تیمی، تیم رکورد شهر دستجرد

مقام سوم تیمی، باشگاه فرهنگی ورزشی مریم

در رده سنی جوانان:

مقام اول تیمی، تیم باشگاه فرهنگی ورزشی امامزاده سید معصوم

مقام دوم تیمی، تیم جودو باشگاه شهدای روستای جنداب

مقام سوم تیمی، تیم باشگاه شهید زین الدین

اردوی تمرینی تیم های نوجوانان و جوانان استان با دعوت از نفرات برتر اوزان مختلف زیر نظر استادان علی اصغر باقری و یوسف فرج الهی طی روزهای آینده آغاز به کار می کند